Een goed verhaal helpt je
om te zijn wie je bent.

Een goed verhaal helpt je
om te zijn wie je bent.

Een goed verhaal helpt je om te zijn wie je bent.

We zijn het er allemaal wel over eens dat een merk zichzelf moet zijn. Van meehuilen met de wolven in het bos is nog geen merk beter geworden. In dit filmpje zie je hoe zoiets kan uitpakken.

Echtheid, onderscheid en overtuiging van binnenuit, dat is de basis.

Ik ben zo’n bofkont dat ik voor bedrijven mag werken die zich dat heel goed realiseren. Die beseffen dat het zaadje van het merk ‘identiteit’ heet. Maar ver voordat de kop boven het maaiveld uit kan priemen, zie je ook dat er eerst met veel bloed, zweet en tranen wordt gespit en geschoffeld. Op zoek naar die eigen identiteit. En, niet te vergeten, naar het unieke van de organisatie.

Dat kan best wel eens pijn doen; wanneer je eigenschappen en verworvenheden waarop je beretrots bent, zomaar aan de kant moet schuiven omdat blijkt dat ze te weinig uniek en onderscheidend zijn. Want soms (vaak zelfs) zit het verschil ‘m niet in de grote dingen die je bezighouden, maar in details waaraan je vaak achteloos voorbij gaat.

Je eigen identiteit moet groeien.

Die graaf je op, die warm je tegen je boezem, die ontwikkel je – en vervolgens moet je die zien in te masseren in je bedrijfscultuur. Waarom? Omdat je merk een kompas is (of kan zijn) voor je medewerkers. De acties die je mensen ondernemen en de beslissingen die ze nemen moeten passen bij waar je merk voor staat. Nou kun je daar natuurlijk als een Luthers manifest allerlei regels voor opstellen, maar dat motiveert voor geen ene meter. De drive moet van binnenuit komen. Veel meer vanuit het hart dan vanuit de hersens. Dat stimuleer je als je bedrijfscultuur doorregen is met de waarden van je merk.

Tot zover klinkt het allemaal logisch. Best te doen toch?

Natuurlijk, er gaat tijd overheen om zoiets voor elkaar te krijgen. Soit. Geduld maakt het merk, laten we maar zeggen. De aanhouder wint en zo. Klopt ook allemaal. Maar laten we daarbij één ding vooral niet vergeten: je moet een goed verhaal hebben.

Een goede corporate story helpt je bedrijf te positioneren en je medewerkers te betrekken bij je onderneming. Niet in de abstracte vorm van een beleidsnota, visie en missie. Nee, je corporate story vertelt in gewone mensentaal over jouw visie op jezelf (als onderneming), op je markt en op de samenleving. Dat verhaal komt van binnenuit, wordt gevoed door de mensen in je bedrijf, en kan zich daardoor ook blijven ontwikkelen – net zoals je bedrijf en je merk dat doen. Een goede corporate story bestaat uit woorden die een feestje van herkenning zijn, al dan niet samen met beelden tot de verbeelding spreken.

Wat betekent dit voor je interne branding?

Je merk wordt eerder en eenvoudiger leidend voor het doen en laten van je organisatie. Daar zijn (op termijn) minder regels, sturing en toezicht voor nodig. En dat win je allemaal doordat je gewoon bent wie je bent.

Helemaal jezelf.

Terug naar overzicht

Jouw woorden bouwen
jouw werkelijkheid.

Ik wil wel eens zien hóe